Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

Vụn

Ôi những mảnh vụn đã không còn đủ để dệt nên một mối tình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét