Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Em

Sao em lại trở về khi trái tim tôi đang bắt đầu trở lại nguyên vẹn là của tôi ........................??????

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét