Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Em

Sao em lại trở về khi trái tim tôi đang bắt đầu trở lại nguyên vẹn là của tôi ........................??????